Watomat logo Wyszukaj oferty

Dotacja Mój Prąd 3.0 – zasady obowiązujące w 2021 roku

09.08.2021

1 lipca 2021 roku wystartowała kolejna, trzecia już edycja programu Mój Prąd, wspierającego polskie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Kto może starać się o dopłatę? Ile wyniesie dofinansowanie? Jak wnioskować o wsparcie? Przedstawiamy kompletny przewodnik po najnowszej wersji programu dotacji dla fotowoltaiki. 

 

Mój Prąd 3.0 - co nowego?

 

Mój Prąd 3.0 to najnowsza edycja programu, w którym prosumenci mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez te instalacje w Polsce.

Większość zasad programu pozostała niezmieniona - zmniejszyła się jednak kwota dofinansowania oraz pojawiły obowiązki dotyczące składania wniosków przez generator i umieszczania tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu.

 

Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki w 2021 roku?

 

Zgodnie z warunkami programu, dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach akcji Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł na jedno przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż 50% kosztów całej instalacji. Poziom dofinansowania zależy od zakresu tej inwestycji.

Oznacza to zmianę względem lat 2019 i 2020, kiedy beneficjenci programu mogli uzyskać nawet do 5000 zł. Obniżenie kwot dotacji wynika ze zmniejszenia budżetu przeznaczonego na program - w tym roku wyniesie on nie więcej niż 534 mln zł. Możliwe jest jednak zwiększenie puli środków w przypadku dużego zainteresowania. 

Dopłata wypłacona w ramach programu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To oznacza, że cała kwota przyznana beneficjentowi trafi na wskazane przez niego konto.

Od kiedy można składać wnioski w programie Mój Prąd 3.0?

 

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat ruszył 1 lipca 2021 r. i potrwa do 22 grudnia 2021 r. Co jednak ważne, czas na składanie wniosków o dofinansowania fotowoltaiki może zostać wydłużony, w razie przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel lub skrócony, jeżeli środki te zostaną wykorzystane wcześniej. Z uwagi na spore zainteresowanie programem, zalecane jest szybkie złożenie wniosku.

 

 

Kto może skorzystać z dofinansowania Mój Prąd 3.0?

Z dopłat do fotowoltaiki, tak jak w poprzednich edycjach programu, mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Moc instalacji fotowoltaicznej musi znajdować się w przedziale od 2 do 10 kW. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Jakie wydatki objęte są dofinansowaniem w ramach programu Mój Prąd 3.0?

Dotacją objęte są tzw. koszty kwalifikowane, które dotyczą wydatków na zakup i montażinstalacji fotowoltaicznej. Wszystkie koszty, które objęte są dofinansowaniem muszą zostać poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. 

Osoby, które zakupiły instalację fotowoltaiczną przed startem naboru, ale po 31 stycznia br., również skorzystają z unijnych środków. To spore udogodnienie zwłaszcza dla osób, którym nie udało się uzyskać wsparcia w poprzedniej edycji programu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę?

Kolejną, obok kwoty dotacji, zmianą w programie promującym fotowoltaikę, jest sposób składania wniosków. Podobnie jak wcześniej wymagane jest ich złożenie drogą elektroniczną. Tym razem jednak poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie zwany jako GWD. Aby założyć w nim konto, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Wnioski w formie papierowej będą automatycznie odrzucane.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Aby wnioskować o dotację w ramach programu Mój Prąd 3.0, należy przygotować następujące dokumenty:

  • kopie faktury/faktur za dostawę lub montaż instalacji fotowoltaicznej, 
  • dowód zapłaty faktur/faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

Kiedy zostaną wypłacone środki w ramach dotacji Mój Prąd 3.0?

Dotacje z programu Mój Prąd będą wypłacane beneficjentom po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez nich wniosków. W przypadku ubiegłych edycji okres oczekiwania wynosił około pół roku, na co wpływ miała duża liczba wniosków. 

Jakich obowiązków musi dopełnić beneficjent programu Mój Prąd 3.0?

Osoby, które otrzymały wsparcie finansowe na fotowoltaikę, zobowiązane są do informowania o uzyskanej dotacji. Tabliczka informacyjna, zgodna z ustalonym wzorem, powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji, na przykład na budynku lub na ogrodzeniu. Na umieszczenie tabliczki inwestor ma dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania.

Czy dopłaty z Mojego Prądu 3.0 można łączyć z ulgą podatkową?

Beneficjenci programu unijnych dopłat mogą również połączyć dotację z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której wydatki na fotowoltaikę odpisuje się od podatku dochodowego. Muszą przy tym pamiętać, że kwota odliczenia od podatku będzie zmniejszona o kwotę dopłaty z programu Mój Prąd.

Warto więc już dziś bliżej zainteresować się tematem dotacji Mój Prąd 3.0, aby finansowanie inwestycji w fotowoltaikę nie obciążyło znacznie naszego budżetu, a okres zwrotu w zieloną energię znacznie się skrócił.

 

 


Wyszukaj najlepszą dla siebie ofertę instalacji fotowoltaicznej